อุปกรณ์ผู้ป่วย
โทร 087-797-2798, 082-996-6760
  • th
  • en
  • ปรอทดิจิตอลและอินฟาเรด
  • ปรอทดิจิตอลและอินฟาเรด

ปรอทดิจิตอลและอินฟาเรด


ปรอทดิจิตอลและอินฟาเรด

ปรอทวัดไข้ดิจิตัล

ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล ยี่ห้อ Microlife รุ่น MT - 1611

สอบถาม
ปรอทวัดไข้ดิจิตอลทางหู

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู ยี่ห้อ Microlife รุ่น IR1DE1

สอบถาม
ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล MT 200

ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล รุ่น MT 200 (Thermometer High-Speed)

สอบถาม
ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล

รุ่น MT 200 ให้ความแม่นยำสูง และรวดเร็วในการวัด

สอบถาม
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

สำหรับวัดไข้หวัด มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด ปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย

สอบถาม